Top Panel
POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Napredna pretraga aranžmana

Putno osiguranje

1779 puta
(0 glasova)
 • Cena osiguranja:

   

  Osiguranje se zaključuje po Varijanti AVarijanti B ili Varijanti C zavisno od visine traženog osiguravajućeg pokrića i zemlje putovanja.

  VARIJANTA
  Osigurana suma u €

  Zemlja putovanja

   

  A
  10.000
  Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Australije i Japana
  B
  30.000
  Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Australije i Japana
  C
  30.000
  Sve zemlje sveta plus  SAD, Kanada, Australija i Japan

  Cena premije je data za 1 dan i za jedno lice u EUR-ima, plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije - kliknite da pogledate kurs, na dan zaključenja osiguranja.

  VARIJANTA A

  Trajanje putovanja u danima
  1 - 20
  21 - 30
  31 - 60
  61 - 90
  91 - 365
  Lica mlađa od 18 godina
  0.43
  0.43
  0.43
  0.41
  0.38
  Lica od 18 do 65 godina
  0.86
  0.86
  0.86
  0.81
  0.76
  Lica od 65 do 85 godina
  1.71
  1.71
  1.71
  1.62
  1.52

  VARIJANTA B

  Trajanje putovanja u danima
  1 - 20
  21 - 30
  31 - 60
  61 - 90
  91 - 365
  Lica mlađa od 18 godina
  0.57
  0.55
  0.53
  0.50
  0.48
  Lica od 18 do 65 godina
  1.14
  1.09
  1.05
  1.00
  0.95
  Lica od 65 do 85 godina
  2.29
  2.19
  2.10
  2.00
  1.90

  VARIJANTA C

  Trajanje putovanja u danima
  1 - 20
  21 - 30
  31 - 60
  61 - 90
  91 - 365
  Lica mlađa od 18 godina
  0.95
  0.90
  0.86
  0.81
  0.76
  Lica od 18 do 65 godina
  1.90
  1.81
  1.71
  1.62
  1.52
  Lica od 65 do 85 godina
  3.81
  3.62
  3.43
  3.24
  3.05

   

 • O putnom osiguranju:

   

  Možete li da zamislite savršeno putovanje na kome nema nerešivih ili neprijatnih situacija? Da neko na svakom koraku, 24 sata  brižno vodi računa o svim nepredviđenim okolnostima umesto vas? Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno. Bićete zaštićeni vi i vaši saputnici, lica koja nehotice povredite, pa čak i vaš prtljag. Ako iznenada otkažete put zbog nepredviđenih okolnosti, biće vam vraćen skoro ceo iznos uložen u aranžman.Slobodno otkrivajte nova tržišta, partnere, destinacije i nova iskustva. A mi ćemo pokriti sve rizike na tom putovanju. Novi DDOR-ov paket putnog osiguranja učiniće da ništa ne pokvari vaš plan, užitak ili opuštanje...

  Ovaj paket putnog osiguranja mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije. Može se zaključiti kao individualno, porodično (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba, bez obzira na srodstvo), ili grupno.Za jasno definisani broj dana zaključuje se kratkoročno osiguranje, a za neograničeni broj putovanja zaključuje
  se godišnje osiguranje, pri čemu jedno putovanje može trajati najviše 45 dana.
  Paket putnog osiguranja kompanije „DDOR Novi Sad“, u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kompanijom Mondial Assistance, obuhvata:
  1. Putničko zdravstveno osiguranje, koje pokriva:
  - Troškove lečenja i prevoza u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu
  - Troškove repatrijacije ili troškove sahrane u inostranstvu
  - Troškove potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom
  - Troškove povratnog putovanja za jednu blisku osobu u slučaju da bolničko lečenje traje duže od pet dana
  - Troškove za prevoz i smeštaj saputnika zbog izmene rezervacije
  - Troškove alternativnog prevoza i prenoćišta ako zbog neočekivanih događaja zakasnite na sledeće prevozno sredstvo ili na zakazani događaj
  2. Osiguranje od nesrećnog slučaja / nezgode koje pokriva:
  - Nadoknadu, u skladu sa Uslovima osiguranja, ukoliko tokom putovanja ili boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima invaliditet ili smrt.
  3. Osiguranje odgovornosti prema trećim licima koje pokriva:
  - Materijalne i nematerijalne troškove za štetu koju nehotice eventualno nanesete trećem licu za vreme boravka u inostranstvu – u svakodnevnom životu, biciklom, čamcem, amaterskim bavljenjem sportom u skladu sa Uslovima osiguranja.
  1. Osiguranje prtljaga koje pokriva:
  - Troškove za izgubljene, oštećene, uništene ili ukradene stvari, uračunavajući čak i stvari koje ste kupili tokom putovanja. A ako Vaš prtljag zakasni više od 12 sati, isplatićemo Vam nadoknadu za nabavku rezervne garderobe!
  2. Osiguranje otkaza putovanja:
  - Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!
  U slučaju da nastupi bilo koji od osiguranih slučajeva, potrebno je da odmah pozovete asistentsku kompaniju preko broja telefona koji je odštampan na polisi, a zatim da postupite prema instrukcijama. Vaši troškovi će biti pokriveni odmah, ili refundirani po povratku u zemlju, u skladu sa Uslovima osiguranja.Na Vaš poziv, asistentska kompanija Mondial Assistance će Vam pružiti pomoć i asistenciju tokom 24 sata Vašeg putovanja i boravka u inostranstvu, a ako zatreba – na raspolaganju će Vam biti i pravna pomoć!
  Osiguranje se zaključuje u skladu sa Uslovima za paket putnog osiguranja.

 

Video

Video

Komentari
Scroll to Top