POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Putno osiguranje

2350 puta
(1 Glas)
 • Cena osiguranja:

   

  skinite-cenovnik

 • O putnom osiguranju:

   

  VRSTE POLISA
  Polisom Delta Generali međunarodnog putnog osiguranja mogu se osigurati svi državljani Republike Srbije, starosti od 6 meseci do 86 godina, kao i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji. Stranim državljanima koji ispunjavaju uslove za putno osiguranje, polisa ne važi tokom boravka u Republici Srbiji i tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mesto prebivališta.
  Polisa Delta Generali Osiguranja može biti:
  Individualna
  Ovom polisom osigurava se jedna osoba, na čije je ime naznačeno na polisi.
  Grupna
  Ovom polisom može biti obuhvaćeno 15 i više lica (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Delta Generali Osiguranju, pre puta poslati spisak osiguranika.
  Porodična
  Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i deca. Namenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloletnom decom, ne mlađom od 6 meseci, (roditelji sa jednim detetom, dvoje ili troje dece) koje putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa međunarodnog putnog osiguranja obezbeđeni su popusti u odnosu na cene koje se primenjuju za individualne polise. Za dve osobe koje putuju na jednoj porodičnoj polisi popust je 10%, za tri 20%, a ako putuje četiri ili pet osoba popust iznosi 30%.
  Multi polisa
  U ponudi je kartica putnog zdravstvenog osiguranja koja pruža mogućnost osiguranja u inostranstvu u periodu 50 dana u toku jedne godine. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od 50 dana. Kartica je namenjena svim zaposlenima, članovima porodice, poslovnim parterima i podrazumeva najpovoljnije uslove osiguranja u inostranstvu.

   

  UPOTREBA POLISE
  Polisa međunarodnog putnog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na asistentsku kompaniju Europ Assistance ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije.
  Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik može koristiti polisu Delta Generali međunarodnog putnog osiguranja na jedan od sledećih načina:
  traženjem saveta od dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance pozivanjem call centra čiji broj je na polisi, davanjem polise na uvid hotelskom lekaru, koji lečenju pristupa po prijemu pacijenta. Lekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije , a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h;
  davanjem polise na uvid lekaru u lokalnoj medicinskoj ustanovi, koji lečenju pristupa po prijemu pacijenta. Lekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije , a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h.
  Ako je na putovanju sam pokrio troškove lečenja, osiguranik po povratku u zemlju podnosi zahtev za refundaciju. Zahtev se podnosi najkasnije 30 dana od završetka lečenja ili prevoza u zemlju prebivališta, a neophodna je sledeća dokumentacija:
  fotokopija pasoša i to: strane sa ličnim podacima i strane gde se vidi ulaz i izlaz iz zemlje, polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom, originalni računi za lečenje ili lekove, medicinski izveštaj, koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana, popunjen formular - zahtev za povraćaj sredstava.
  Kompletiranu dokumentaciju osiguranik podnosi Delta Generali Osiguranju na adresu: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd.

   

  NIVOI POKRIĆA
  U zavisnosti od destinacije na koju putujete, Delta Generali Osiguranje vam obezbeđuje sledeće osigurane sume:
  35.000 evra- Evropa (sve zemlje Evrope uključujući Tursku i Tursku sa tranzitom kroz Bugarsku).
  30.000 evra- ceo svet (sve zemlje sveta).
  15.000 evra- Afrika, Azija (bez Egipta i Japana), Amerika bez Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
  Obim usluga definisan je nivoom pokrića, koji može biti STANDARD, GREEN ili GOLD.
  Suma osiguranja za rizik rekreativnog ili takmičarskog bavljenja skijaškim sportom je 5.000 evra.

  STANDARD nivo putne asistencije obuhvata:
  A) Usluge plaćanja troškova lečenja:
  - ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje);
  - lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni lekar;
  - medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni lekar;
  - dijagnoza X-zracima (rendgenom);
  - bolničko lečenje (hospitalizacija);
  - operacije i troškovi operacija;
  - stomatološki tretman do 300 evra.
  B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:
  - evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice;
  - evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu;
  - repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;
  - repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 EUR;
  - repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR.
  C) Usluge medicinske asistencije:
  - upućivanja na lekara;
  - lekarski saveti;
  - praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;
  - zajednički smeštaj sa bolesnim detetom.

  GREEN nivo putne asistencije obuhvata:
  A) Usluge plaćanja troškova lečenja:
  - ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje);
  - lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni lekar;
  - medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni lekar;
  - dijagnoza X-zracima (rendgenom);
  - bolničko lečenje (hospitalizacija);
  - operacije i troškovi operacija;
  - stomatološki tretman do 300 evra.
  B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:
  - evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice;
  - evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu;
  - repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;
  - repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 EUR;
  - repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR.
  C) Usluge medicinske asistencije:
  - upućivanja na lekara;
  - lekarski saveti;
  - praćenje i obaveštavanje o lekarskom stanju osiguranika;
  - hitna dostava lekova do 100 evra;
  - zajednički smeštaj sa bolesnim detetom.
  D) Usluge putne asistencije:
  - informisanje pre putovanja;
  - administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;
  - slanje hitnih poruka;
  - korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti;
  - informacije u vezi sa šlep službom.
  E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:
  - novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra;
  - upućivanje na advokata;
  - novčana pozajmica za plaćanje honorara advokata, do 2.000 evra;
  - novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.

  GOLD nivo putne asistencije obuhvata:
  A) Usluge plaćanja troškova lečenja:
  - ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje);
  - lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen lekar;
  - medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni lekar;
  - dijagnoza X-zracima (rendgenom);
  - bolničko lečenje (hospitalizacija);
  - operacije i troškovi operacija;
  - stomatološki tretman do 300 evra.
  B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:
  - evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice;
  - evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu;
  - repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 evra;
  - repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 evra;
  - repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 evra.
  C) Usluge medicinske asistencije:
  - upućivanja na lekara;
  - lekarski saveti;
  - praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;
  - hitna dostava lekova do 100 evra;
  - zajednički smeštaj sa bolesnim detetom do 25evra po danu;
  - poseta bolesnom detetu, 50 evra dnevno;
  - poseta bliske osobe, 50 evra dnevno.
  D) Usluge putne asistencije:
  - informisanje pre putovanja;
  - povratak dece koja su ostala bez staranja, do 1.500 evra;
  - administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;
  - pronalaženje i preusmeravanje prtljaga;
  - slanje hitnih poruka;
  - usluge prevodioca u hitnim slučajevima;
  - informacije u vezi sa šlep službom.
  E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:
  - novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra;
  - upućivanje na advokata;
  - novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 evra,
  - novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.

   

  EUROP ASSISTANCE
  Delta Generali Osiguranje sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.
  Preko Europe Assistance osiguranicima je tokom boravka u inostranstvu obezbeđeno davanje prvih lekarskih saveta u hitnim slučajevima, upućivanje na najbližeg lekara ili zdravstvenu ustanovu, hitna dostava lekova, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu.
  Europ Assistance dostupna je preko dežurnog centra na brojeve telefona +381 11 41 44 104, +381 64 82 82 020 ili putem faksa na broj +381 11 411 9999. Kontakt telefon dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance na raspolaganju vam je 24 časa dnevno i komunikacija se odvija na srpskom i engleskom jeziku.

 

Komentari
Scroll to Top